10 Followers

10 Followers

 • Gaby Soler

  Gaby Soler

 • Tero Hokkanen

  Tero Hokkanen

  Tero on ison kuvan hahmottaja, generalisti ja MMM (ympäristöekonomia). Elämäntehtävänään hänellä on auttaa kestävän ja sivistyneen ihmiskunnan rakentamisessa.

 • Mike Taylor

  Mike Taylor

  Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.

 • Hidas-Ilmari

  Hidas-Ilmari

  A living experiment in theatre, social entrepreneurship and visual things of all sorts.

 • Sharam Yalda

  Sharam Yalda

  Ecological Economist, expert in innovation projects and European programs to support R & D and innovation. #Decarbonisation #RegenerativeBusiness #Circular

 • Erkki Laitila

  Erkki Laitila

  Systeemisen metodiikan kehittäjä ja tohtori (PhD IT)

 • Benjamin P. Taylor

  Benjamin P. Taylor

  business evolutionary www.bentaylor.com all pieces duplicated at www.chosen-path.org

 • Ivana Gazibara

  Ivana Gazibara

  Principal Sustainability Advisor at @forum4thefuture. Tweeting own nerdy opinions on sustainability and futures.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store